608 083 256
Děti jsou živé květy země

Vážení a milí, srdečně k vám posíláme pozvání na otevřenou zahradu v neděli 11.6.2023 od 10:00 - 16:00. Akce se koná v rámci celorepublikové kampaně https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/. Cílem je  v tento víkend prezentovat veřejnosti význam vegetace a posílit tak její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. U nás chystáme doplňkový program - budeme představovat náš projekt na Jedlou školní zahradu, na kterou jsme získali dotaci, dále nabídneme 2 komentované prohlídky v 10:30 a ve 13:00, i tvořivé dílničky. A na naší zahradě si především užijete relaxu a oddychu☺. Přijďte, rádi vás uvidíme☺☺☺

 

https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/skolicka-kamarad-nove-veseli

Čerpáno ze stránek otevřených zahrad:

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Cílem události bylo poskytnout veřejnosti příležitost alespoň jednou v roce navštívit jinak uzavřené zahrady a dvorky Londýna. Nápad se shledal s nadšením, po několika ročnících uspořádaných v Británii, se pomalu začal šířit i do dalších měst a stal se postupně tradičním po celé Evropě. 

 

Ovšem v každé zemi se průběh akce mírně liší. V sousedních zemích – Rakousku a Německu se Víkendu účastní velké množství soukromých zahrad. Podobně se to odehrává i v Amsterdamu, kde jsou otevřeny soukromé zahrady podél vodních kanálů. V Irsku a na Slovensku naopak sázejí více na veřejně přístupné parky, ve kterých je však připraven zajímavý doprovodný program.

 

V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3  zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Rádi bychom v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

 

Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam.

 

V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně - ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky.

Aktual zahrady 2023

 

08.07.2024

Sdílíme informaci úřadu Městyse Nové Veselí:

Z důvodů provádění stavebních prací v rámci akce „Nové Veselí – vodovod a kanalizace, ul. Žďárská a Na Výsluní“ bude od 8. 7. 2024 – 19. 7. 2024 uzavřena silnice III/3538 ul. Žďárská v prostoru křižovatky s místní komunikací ul. Na Výsluní, u čp. 98. Autobusová zastávka "Nové Veselí, obecní úřad" pro spoje 760580/5, 34; 840112/103, 107-110, 115 a 840119/4, 7, 8, 13, 15 bude po dobu trvání uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku "Nové Veselí, ZDT".

POZOR: BUDE ZÁKAZ VSTUPU I PRO CHODCE!

Pro příchod do MŠ zvolte cestu spodem od rybníka☺

Děkujeme za pochopení. Níže odkaz na text zprávy a situační mapka

Číst dál...
01.07.2024

Vážení a milí rodiče. V březnu jste měli možnost, tak jako i zaměstnanci mateřské školy, zapojit se do dotazníkového šetření, jehož cílem byl zjistit aktuální stav se spokojeností s mateřskou školou. Vy, rodiče, jste vyjadřovali míru spokojenosti ve vztahu k provozním podmínkám, ke klimatu ve školičce, ke vzájemné spolupráci. Výsledky jsou pak srovnávány i ve vztahu k získaným datům v rámci jiných školských organizací v rámci republiky.

Moc Vám děkujeme za Vaši otevřenost a chuť posunout se dál v tom,co ještě můžeme zlepšit. Vaše odpovědi byly zpracovány externe a níže máte přehlednou tabulku s výsledky dotazníku. Věřím, že společně a právě i díky otevřenosti, optimální komunikaci, vzájemné spolupráci, ale i konstruktivnímu vyhodnocování potíží se nám bude dařit zachovat a udržet kvalitu vzdělávání v naší školičce k Vaší spokojenosti☺♥.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme všem stávajícím i budoucím rodičům a dětem pohodové prázdniny se sluníčkem a dobrou náladou v mysli. Kolektiv Školičky Kamarád

Číst dál...
28.06.2024

Prázdninový provoz mateřské školy startuje pondělkem 1.7.2024, a to ve třídě Koťátek. Podrobnosti pod čarou☺

Číst dál...
02.05.2024

Provoz MŠ Nové Veselí bude na základě § 3 vyhl.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 15.7. – 16.8.2024 . Stanovení úplaty na dny, kdy bude MŠ v provozu, najdete v dokumentu níže. Během května prosíme rodiče o vyplnění docházky o prázdninovém provozu. Děkujeme za spolupráci☺

Číst dál...

SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku
agras1 mlekarna bohdalov1 sad havlickova borova                                                       

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani