608 083 256
Děti jsou živé květy země

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je pondělí až pátek 06.00 – 16.30. Doporučujeme vyzvedávat děti tak, aby v 16.30 mohla být mateřská škola uzavřena. Celý areál mateřské školy, včetně přístupových branek, se uzamyká od 16.30 do 06.00. Přírodní zahrada MŠ není veřejným hřištěm, proto se po vyzvednutí dítěte na zahradě MŠ nezdržujte.

Organizace dne

Organizace dne je dána organizačním řádem, který je flexibilní a reaguje na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.
6:00 – 8:00 scházení dětí

holkaRANNÍ BLOK ČINNOSTÍ

 • ranní hry, spontánní aktivity
 • didakticky cílené činnosti skupinové a individuální
 • individuální péče o děti se speciálními potřebami
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • ranní pohybové a relaxační aktivity
 • ranní rituály

8:30 – 9:10 hygiena, svačina dle rozpisu tříd

DOPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

 • didakticky cílené činnosti
 • samostatná práce v centrech aktivit (CA)
 • terénní vzdělávání
 • pobyt venku
 • hygiena

11:00 – 11:45 postupný oběd dle rozpisu tříd

 • hygiena
 • odpočinek (dle věku a potřeb dětí)
 • náhradní nespací aktivity
 • zájmové kroužky

13:30 – 14:00 hygiena, postupná svačina dle rozpisu tříd

klukODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

 • odpolední zájmové činnosti dětí
 • spontánní hry
 • didakticky cílené činnosti
 • pohybové aktivity

14:15 – 16:30 rozcházení dětí

Scházení a vyzvedávání dětí

Scházení dětí je od 6:00 - 6:45 (7:00 v sudý týden) ve třídě KOŤÁTEK.

Dále jsou již ve svých třídách. Děti se scházejí do 8:00 hod. Dodržujte, prosím, tento režim.

Děti je nutné osobně předat učitelce.

Rozcházení dětí
Odchod dětí před obědem je v 11:00 hod. u mladších tříd, v 11:30 u starších tříd.
Odchod dětí po obědě je mezi 11:45 – 12:15 hod., event. nejdéle do 12:30 u starších tříd

Od 15:30 hod. do 16:30 hod. si rodiče vyzvedávají své děti ve třídě, kde je koncová. Kuřátka se spojují do koncové třídy už od 15:00, a to v lichý  týden. Pro vstup do budovy použijte zvonek konkrétní třídy nebo elektronický čip.
Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování uvedených časů, vyzvednutí svého dítěte naplánujte tak, aby se budova mohla v 16:30 uzamknout.

Omlouvání dětí ze stravování

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlaste den předem nebo do 06:00  vedoucí stravování či učitelce na třídě. Dítě je možné odhlásit telefonicky na mobil 608 083 256 či e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit do 06:00 toho dne, případně si v první den nemoci stravu vyzvednout v kuchyni od 10:30 do 11:30. Dítě může v případě návštěvy u lékaře a po domluvě s učitelkou přijít do MŠ nejdéle do 08:30, event.09:00 u starších tříd, pokud máte lékaře později, je potřeba dítě odhlásit.

Úplata za předškolní vzdělávání

Rodiče hradí částku 300 Kč měsíčně převodem na účet školy. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky. Rodiče dětí s odkladem školní docházky úplatu platí.

Péče o zdraví dětí

Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout (Zákon o ochraně veřejného zdraví)

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě, než-li je rodič, pouze na základě písemné dohody – Evidenční list dítěte.
Prosíme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání, zprávy z vyšetření PPP či zprávy klinického psychologa, změny ve zdravotním stavu dítěte apod.).


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku
agras1 mlekarna bohdalov1 sad havlickova borova                                                       

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani