608 083 256
Děti jsou živé květy země
Funkce Jméno
Předseda Petra Kratochvílová
Zapisovatel Markéta Šrámková
Pokladník Míla Fialová

Zápisy z informačních schůzek rodičů