608 083 256
Děti jsou živé květy země
Funkce Jméno
Předseda Nela Večeřová
Zapisovatel Petra Pazourová
Pokladník Míla Fialová

Zápisy z informačních schůzek rodičů