608 083 256
Děti jsou živé květy země
11.04.2021

Připravili jsme pro vás videa s testováním s Alenkou a s testovacího prostoru - viz níže

Číst dál...
10.04.2021

Milé děti, rodiče, od dnešní soboty odstartovala ptačí stezka. Veškeré informace jsou níže. Využijte pěkný víkend, po němž má zase přijít ochlazení, a projděte si 8 stanovišť poznávacího a sportovního zaměření, a užijte si jarní dny v přírodě s našimi opeřenci. Nezapomeňte při cestě na Matějov reflexní prvky☺.

Číst dál...
08.04.2021

Dle mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 bude provoz MŠ Nové Veselí probíhat takto:

- provoz MŠ od 6.30 - 16.00, prosíme o načasování příchodu do MŠ tak, aby jste zohlednili 15 minutové čekání na výsledek testu (do 7.45 max.)

- provoz pouze ve dvou předškolních třídách Kuřátka a Koťátka po 15 dětech - docházka předškoláků je povinná, v případě jakékoliv absence postupujte

  dle platných pravidel pro omlouvání dětí

- provoz v jedné třídě IZS pro vyjmenované profese uvedené ve výše jmenovaném opatření - ve třídě Včeličky (rodiče těchto dětí budou kontaktováni MŠ)

- vzdělávání bude probíhat prezenčně pro přítomné děti, distanční výuku již nebudeme zajišťovat, v nabídce budou rodičům mladších dětí zasílány náměty pro

  aktivity s dětmi pro dobrovolnou výuku (již nám nemusíte posílat fotografie☺)

- stravování na třídách a v jídelně za dodržení hygienických a epidemiologických předpisů, úplata za PV bude stanovena pouze pro mladší děti podle počtu

  dní omezené docházky, mladší děti skupiny IZS platí běžnou úplatu

- všem dětem zmíněných tříd bude přihlášeno stravování, v případě absence, karantény, nemoci omlouvejte děti na oba oficiální emaily -

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- testování dětí v pondělí a ve čtvrtek, nebude-li dítě přítomno, testovat se bude v následný den příchodu

- testování neinvazivním testem (o který test se jedná, ještě budeme informovat - ze slin nebo ze stěru stěny nosu z přední části)

- testování bude probíhat v testovací místnosti označené "TESTOVACÍ MÍSTO MŠ" - bude to prostor u moštárny, vše označeno šipkami

- testovací místem bude stoleček se židlí pro dítě a rodiče + asistenta MŠ, oddělený paravanem v rozestupu 2m

- test bude provádět rodič za asistence pověřené a proškolené osoby MŠ

- test může provádět i jiný rodinný příslušník, který doloží písemné pověření k asistenci provedení testu (tiskopis níže)

- po otestování bude rodič s dítětem čekat 15 minut ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu

- bude proveden záznam o testu, test bude následně zlikvidován ve sběrném kontejneru

- v případě negativního výsledku vstupuje rodič s dítětem do MŠ bočním vchodem (jak jsou byty), prosíme o vstup jednoho rodiče či doprovodu

- rodič při vstupu do MŠ bude mít vždy respirátor, děti nemusí mít ochranu dýchacích cest

- v případě pozitivního testu rodič odchází s dítětem domů a kontaktuje pediatra (měl by následovat kontrolní PCR test), MŠ mu vystaví potvrzení o pozitivitě testu

- pokud rodič odmítne testování dítěte, nebude dítě přijato do MŠ

- můžete si se svým dítětem tuto situaci vyzkoušet doma ( tyčinkou do uší si s dítětem zatočte 5x v jedné nosní dírce, 5 x v druhé - při testování bude klidnější)

- i když se tato situace zdá složitá, určitě to vzájemnou pomocí zvládneme☺

 

Číst dál...
01.04.2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 3. května 2021 do 14. května 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Rodič k žádosti zajistí potvrzení od lékaře o očkování dítěte (v ambulanci pediatra je nutné si domluvit návštěvu a dodržet všechna epidemická opatření) a prostou kopii rodného listu (tu je možné doručit emailem). Potvrzení o očkování se netýká dětí v posledním povinném předškolním ročníku. Vše je nutné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (2tsmfux)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou na adresu MŠ Nové Veselí, Na Výsluní 286, 59214 Nové Veselí s označením ŽÁDOST
  4. osobní podání v MŠ po telefonické domluvě na čísle 733 132 583 nebo do schránky u vchodu do MŠ, která bude denně vybrána
Číst dál...
01.03.2021

Milí rodiče, jak jistě všichni víte z médií, MŠ se od 1.3.2021 uzavírají. Kdo potřebuje odnést ze školky věci, má možnost v pondělí 1.3.2021 od 7.30 - 15.00, vyjímečně i jiný den po telefonické dohodě  (733 132 583). Prosíme rodiče, kteří mají objednanou knihu, aby si sebou vzali peníze a uhradili obnos na místě. Jakmile knihy budou ve školce, budete si je moci vyzvednout (zpráva na webu).

Distanční výuka předškoláků bude probíhat po celou dobu uzavření MŠ, v pondělí bude připravena a během dne vložena na web. Připomínáme povinnost předškolních dětí účastnit se distanční výuky. Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu výuky dětí.

Sledujte webové stránky, aktuality budou chodit na váš email, pokud jste zaregistrování v emailové rozesílce. Budeme vkládat informace i na Fb.

Pevně věříme, že v březnu "všichni zabereme", abychom se v dubnu už zase mohli potkávat. Pozdravujte děti ☺☺☺.

Kolektiv školičky


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani