608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc.Ludmila Mužátková Paní učitelka: Monika Kovalská Asist. pedagoga: Jitka Pospíchalová

Smíšená předškolní třída se ve vzdělávání zaměřuje na získání, prohloubení a upevnění všech dovedností, to vše formou přirozeného vzdělávání. Děti jsou praktickými činnostmi rozvíjeny pro budoucí povinnosti a život. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřujeme na prohloubení dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj logopedické péče, u mladších dětí pak na bezproblémovou adaptaci na nové prostředí, rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a posilování vzájemných vztahů. Je zde dán velký prostor pro samostatnost a pro uplatňování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a vyjímečně i frontálních činností, děti pracují v centrech aktivit a denní rituály jsou soustředěny na elipsu. S elipsou se zde pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. Děti používají sebehodnocení a zpětnou vazbu. Mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Třída se inspiruje programem Začít spolu, pedagogikou Montessori a principy Lesních školek, praktikuje se zde lesní a zahradní pedagogika. V této třídě se děti starají o chameleona Alfréda a strašilky. Péče spočívá v krmení leguána cvrčky a pomoci dětí při výměně podestýlky a čištění skleněných ploch u terária.

Naše projekty


Ze života třídy

04.12.2023

Prosíme rodiče, aby přinesli do MŠ kostým z adventního zpívání včetně legín a cviček pro další vystoupení, které nás ještě čeká. Kostým vložte do tašky a nechte v šatně na skřínce Vašeho dítěte. Děkujeme za spolupráci☺.

07.11.2023
V úterý 7.11. se společně chystáme na cvičení v hale.
Nachystejte proto svým dětem v tento den batůžek a termosku s pitím.
Děkujeme za spolupráci☺

 


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku
agras1 mlekarna bohdalov1 sad havlickova borova                                                       

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani