608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Blanka KratochvílováPaní učitelka: Monika KovalskáAsistentka pedagoga: Lenka Křivská

Smíšená předškolní třída se ve vzdělávání zaměřuje na prohloubení a upevnění všech dovedností, to vše formou přirozeného vzdělávání. Děti jsou praktickými činnostmi rozvíjeny pro budoucí povinnosti a život. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřujeme na prohloubení dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj logopedické péče, u mladších dětí pak na bezproblémovou adaptaci na nové prostředí, rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a posilování vzájemných vztahů. Opět je zde dán velký prostor pro samostatnost a pro uplatňování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností, děti pracují v centrech aktivit a denní rituály jsou soustředěny na elipsu. S elipsou se zde pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. Děti používají sebehodnocení a zpětnou vazbu. Mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Třída se inspiruje programem Začít spolu, pedagogikou Montessori a principy Lesních školek. Ve třídě je integrováno dítě s poruchou učení a dvě děti s OŠD, pomáhá asistent pedagoga. V této třídě se děti starají o leguána zeleného, strašilky a na školní zahradě o králíka Čertíka Bertíka.

Naše projekty


Ze života třídy

19.01.2019

Milí rodiče. Měsícem lednem startuje intenzivní příprava předškoláků na vstup do ZŠ. Až do června bude probíhat řada aktivit podporujících přechod dětí do školy.

Číst dál...
18.01.2019

Milé děti a rodiče, na víkend jsme pro Vás připravili křížovku. Obrázky ke křížovce máte na odkazu níže. Vyluštěnou křížovku nám přineste v pondělí. Děkujeme☺

Číst dál...