608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Blanka KratochvílováPaní učitelka: Monika KovalskáAsist. pedagoga: Bc.Ludmila Mužátková

Smíšená předškolní třída se ve vzdělávání zaměřuje na získání, prohloubení a upevnění všech dovedností, to vše formou přirozeného vzdělávání. Děti jsou praktickými činnostmi rozvíjeny pro budoucí povinnosti a život. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřujeme na prohloubení dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj logopedické péče, u mladších dětí pak na bezproblémovou adaptaci na nové prostředí, rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a posilování vzájemných vztahů. Je zde dán velký prostor pro samostatnost a pro uplatňování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a vyjímečně i frontálních činností, děti pracují v centrech aktivit a denní rituály jsou soustředěny na elipsu. S elipsou se zde pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. Děti používají sebehodnocení a zpětnou vazbu. Mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Třída se inspiruje programem Začít spolu, pedagogikou Montessori a principy Lesních školek, praktikuje se zde lesní a zahradní pedagogika. V této třídě se děti starají o leguána zeleného a strašilky.

Naše projekty


Ze života třídy

13.02.2023

Upřesňující inforrmace k natáčení 13.2.2023. pořadu TV NOVA „RADY PTÁKA LOSKUTÁKA“ s dílem o vermikompostování, které probíhá už s dětmi předškolního věku.

Natáčení kvůli další reportáži z Vysočiny proběhne až odpoledne, od 15:00 do 16:30. Prosíme rodiče, aby si vyzvedli děti až o půl páté, tedy s koncem provozní doby MŠ. Pokud chodí vaše dítě domů po obědě, uvítáme, když ho na natáčení reportáže dovedete, a to nejdéle v 14.45. Nebo ho můžete nechat ve školce do půl páté.

Tento den bude koncová v Beruškách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci☺. O tom, kdy se tento díl bude vysílat, vás budetem informovat.


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani