608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Blanka KratochvílováPaní učitelka: Monika KovalskáAsistentka pedagoga: Lenka Křivská

Smíšená předškolní třída se ve vzdělávání zaměřuje na prohloubení a upevnění všech dovedností, to vše formou přirozeného vzdělávání. Děti jsou praktickými činnostmi rozvíjeny pro budoucí povinnosti a život. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřujeme na prohloubení dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj logopedické péče, u mladších dětí pak na bezproblémovou adaptaci na nové prostředí, rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a posilování vzájemných vztahů. Opět je zde dán velký prostor pro samostatnost a pro uplatňování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností, děti pracují v centrech aktivit a denní rituály jsou soustředěny na elipsu. S elipsou se zde pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. Děti používají sebehodnocení a zpětnou vazbu. Mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Třída se inspiruje programem Začít spolu, pedagogikou Montessori a principy Lesních školek. Ve třídě je integrováno dítě s poruchou učení a dvě děti s OŠD, pomáhá asistent pedagoga. V této třídě se děti starají o leguána zeleného, strašilky a na školní zahradě o králíka Čertíka Bertíka.

Naše projekty


Ze života třídy

26.03.2019

Kuřátka se zúčastní v úterý 26.3.2019 ekologického programu, který hravě, formou divadelního 45 minutového představení s aktivním zapojením dětí do hry a plněním drobných úkolů učí děti vnímat pořádek ve svém okolí a základům nakládání s odpady či předcházení vzniku odpadů.

Číst dál...
15.03.2019

Dobrý den, milé rodinky, máme tady pro Vás další zábavnou křížovku, tentokrát s jarní tématikou. Vyluštěnou nám ji přineste do pátku. Opět dejte co nejvíce prostoru Vašim dětem, aby hádaly podle obrázku, i přiloženého textu. Určitě to společně zvládnete☺. Děkujeme za spolupráci.                Monča, Blanča, Zdenička a Lenča

Číst dál...
19.01.2019

Milí rodiče. Měsícem lednem startuje intenzivní příprava předškoláků na vstup do ZŠ. Až do června bude probíhat řada aktivit podporujících přechod dětí do školy.

Číst dál...