608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc.Ludmila Mužátková Paní učitelka: Monika Kovalská Asist. pedagoga: Jitka Pospíchalová

Smíšená předškolní třída se ve vzdělávání zaměřuje na získání, prohloubení a upevnění všech dovedností, to vše formou přirozeného vzdělávání. Děti jsou praktickými činnostmi rozvíjeny pro budoucí povinnosti a život. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřujeme na prohloubení dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj logopedické péče, u mladších dětí pak na bezproblémovou adaptaci na nové prostředí, rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a posilování vzájemných vztahů. Je zde dán velký prostor pro samostatnost a pro uplatňování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a vyjímečně i frontálních činností, děti pracují v centrech aktivit a denní rituály jsou soustředěny na elipsu. S elipsou se zde pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. Děti používají sebehodnocení a zpětnou vazbu. Mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Třída se inspiruje programem Začít spolu, pedagogikou Montessori a principy Lesních školek, praktikuje se zde lesní a zahradní pedagogika. V této třídě se děti starají o chameleona Alfréda a strašilky. Péče spočívá v krmení leguána cvrčky a pomoci dětí při výměně podestýlky a čištění skleněných ploch u terária.

Naše projekty


Ze života třídy

09.05.2024

Prosíme rodiče o malou skleničku velikosti skleničky na pečený čaj na čtvrtek, event.pátek. Vyrábíme pampeliškovou mast☺

02.05.2024

Informujeme rodiče o organizační změně, která je aktuální od 2.5.2024 - 30.6.2024. Ze zdravotních důvodů a pro rekonvalescenci po nemoci končí paní učitelka Lída Mužátková, a na její místo nastupuje po rodičovské dovolené do 30.6. na zkrácený úvazek  paní učitelka Jana Chlubnová. Děti budou vždy v sudý týden  buď rozděleny do ostaních tříd nebo bude dozor zajišťovat školní asistent. Tento zkrácený úvazek bude s novým školním rokem změněn na plný a ve třídě Kuřátek bude paní učitelka Jana druhým předškolním pedagogem. Paní učitelce Lídě přejeme hodně zdraví, brzkou kondici a hodně pracovních i osobních úspěchů v dalším životě. Tato organizační změna nebude mít žádný vliv na kvalitu vzdělávání dětí. Rodičům  děkujeme za pochopení s řešením této nastalé situace.


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku
agras1 mlekarna bohdalov1 sad havlickova borova                                                       

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani