608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Kristina KovalskáPaní učitelka: Alena SvatoňováŠkolní asistentka: Jitka Pospíchalová Asistent pedagoga: Lenka Křivská

Tato třída je smíšená, s dětmi od 2,5 – 5 let. Ve třídě se ve vzdělávání zaměřují u nejmladších dětí na zdárnou adaptaci, zvyšování samostatnosti, nastavení sebeobsluhy a hygienických návyků a rozvoj dovedností přiměřených věku dětí. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti, k respektování stanovených pravidel, k pomoci mladším kamarádům, k zafixování již získaných návyků. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a občas i frontálních činností. Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Děti zde mají větší možnost ve volbě tělovýchovného vybavení a je zde multifunkční vestavba . Ve třídě pedagogům pomáhá školní asistent a asistent pedagoga, který bude pomáhat s podporou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně pečují o šneky – oblovky, a na zahradě o morčátka Sněženku a Uhlinku.

Naše projekty


Ze života třídy

01.09.2021

Po prázdninách zas, nastal školky čas.

 

Naše paní učitelky, vždy jsou pilné jako včelky,

 

třídu pro vás nachystaly, aby vás v ní přivítaly.

 

Moc se na vás těšíme, naše milé včeličky.

 

Paní učitelky Tínka, Alenka, Jitka a Lenka

Číst dál...

SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani