608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Renata ŠtouračováPaní učitelka: Jana Králová, DisPaní učitelka na MD: Bc. Markéta Šrámková Chůva: Jitka Pospíchalová

Tato třída je opět smíšená, s dětmi od 2,5 – 5 let. Ve třídě se ve vzdělávání zaměřují u nejmladších dětí na zdárnou adaptaci, zvyšování samostatnosti, nastavení sebeobsluhy a hygienických návyků a rozvoj dovedností přiměřených věku dětí. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti, k respektování stanovených pravidel, k pomoci mladším kamarádům, k zafixování již získaných návyků. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností. Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Děti zde mají větší možnost ve volbě tělovýchovného vybavení a je zde multifunkční vestavba s klouzačkou. Ve třídě pedagogům pomáhá chůva. Společně pečují o šneky – oblovky.

Naše projekty


Ze života třídy