608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Kristina KovalskáPaní učitelka: Alena SvatoňováŠkolní asistentka: Jitka Pospíchalová Asistent pedagoga: Lenka Křivská

Tato třída je smíšená, s dětmi od 2,5 – 5 let. Ve třídě se ve vzdělávání zaměřují u nejmladších dětí na zdárnou adaptaci, zvyšování samostatnosti, nastavení sebeobsluhy a hygienických návyků a rozvoj dovedností přiměřených věku dětí. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti, k respektování stanovených pravidel, k pomoci mladším kamarádům, k zafixování již získaných návyků. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a občas i frontálních činností. Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Děti zde mají větší možnost ve volbě tělovýchovného vybavení a je zde multifunkční vestavba . Ve třídě pedagogům pomáhá školní asistent a asistent pedagoga, který bude pomáhat s podporou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně pečují o šneky – oblovky, a na zahradě o morčátka Sněženku a Uhlinku.

Naše projekty


Ze života třídy

22.06.2022

Ve středu 22.6.2022 se vypravíme k Matějovskému rybníku. Prosíme na cestu dětem připravit baťůžek, pití, malou zdravou mlsku, v případě velkého tepla ošetření krémem a připravit pokrývku hlavy.

Ve čtvrtek 23.6.2022 pak jedeme do ZR na dopravní hřiště objednaným autobusem, odjezd autobusu v 7.45. Sraz ve školce v 7.30. Opět připravte dětem baťůžek s pitím a mlskou, k tomu přilbu na kolo a včeličkové tričko na sebe☺

Moc děkujeme za spolupráci. Včeličkový tým


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani