608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Renata ŠtouračováPaní učitelka: Jana Králová, DisPaní učitelka na MD: Bc. Markéta Šrámková Školní asistentka: Jitka Pospíchalová

Tato třída je také smíšená, s dětmi od 3 – 5 let. Ve třídě se ve vzdělávání zaměřují u nejmladších dětí na zdárnou adaptaci, zvyšování samostatnosti, nastavení sebeobsluhy a hygienických návyků a rozvoj dovedností přiměřených věku dětí. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti, k respektování stanovených pravidel, k pomoci mladším kamarádům, k zafixování již získaných návyků. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností. Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Děti zde mají větší možnost ve volbě tělovýchovného vybavení a je zde multifunkční vestavba . Ve třídě pedagogům pomáhá školní asistent. Společně pečují o šneky – oblovky a morče.

Naše projekty


Ze života třídy

05.09.2019

Ve čtvrtek 5.9.2019 od 15.30 proběhne třídní schůzka, na kterou zveme rodiče včeličkových dětí. Společně si neformálně popovídáme o životě ve třídě Včeliček, o třídních pravidlech a vzdělávacím plánu.

Těší se na Vás paní učitelky Renča a Janča a asistentka Jitka