608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Mgr. Renata ŠtouračováPaní učitelka: Jana Králová, DisPaní učitelka na MD: Bc. Markéta Šrámková Školní asistentka: Jitka Pospíchalová

Tato třída je smíšená, s dětmi od 3 – 5 let. Ve třídě se ve vzdělávání zaměřují u nejmladších dětí na zdárnou adaptaci, zvyšování samostatnosti, nastavení sebeobsluhy a hygienických návyků a rozvoj dovedností přiměřených věku dětí. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti, k respektování stanovených pravidel, k pomoci mladším kamarádům, k zafixování již získaných návyků. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a občas i frontálních činností. Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Děti zde mají větší možnost ve volbě tělovýchovného vybavení a je zde multifunkční vestavba . Ve třídě pedagogům pomáhá školní asistent. Společně pečují o šneky – oblovky, a na zahradě o morče Sněženku.

Naše projekty


Ze života třídy

05.10.2020

Tento týden si povídáme o ovoci. Prosíme, přineste alespoň jeden kus ovoce (jablko, hruška, švestka...). Budeme ochutnávat, tvořit a připravovat pečený čaj☺.

Děkujeme.

01.09.2020
Září už je doslova za dveřmi a my už se nemůžeme dočkat, až k nám přiletí všechny Včeličky. Těšíme se jak na nové, tak na staré kamarády a na to, co vše nám nový školní rok přinese. Čeká nás spousta zábavy a dobrodružství ! Doufáme, že tento školní rok bude plný zážitků, poznávání, prozkoumávání a že se Vám všem bude ve Včeličkách líbit a budete se za námi těšit. Věříme, že společně budeme príma banda a užijeme si spolu každý den. Tak dneska brzy do peřin a zítra "hola ,hola, školka volá ! "a hlavně s úsměvem☺!
Na všechny kamarády se už těší paní učitelky Janča  a Renča a asistentka JitkaSPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani