608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Kristina KovalskáPaní učitelka: Alena SvatoňováPaní učitelka na MD: Bc. Markéta Šrámková Školní asistentka: Jitka Pospíchalová

Tato třída je smíšená, s dětmi od 3 – 5 let. Ve třídě se ve vzdělávání zaměřují u nejmladších dětí na zdárnou adaptaci, zvyšování samostatnosti, nastavení sebeobsluhy a hygienických návyků a rozvoj dovedností přiměřených věku dětí. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti, k respektování stanovených pravidel, k pomoci mladším kamarádům, k zafixování již získaných návyků. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a občas i frontálních činností. Jako ve všech třídách i zde je vybavení třídy přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám dětí. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikačních dovedností při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Děti zde mají větší možnost ve volbě tělovýchovného vybavení a je zde multifunkční vestavba . Ve třídě pedagogům pomáhá školní asistent. Společně pečují o šneky – oblovky, a na zahradě o morče Sněženku.

Naše projekty


Ze života třídy

22.01.2021

V pátek 22.1.2021 vyrazíme ke krmelci Školičky Kamarád. Prosíme rodiče o nějakou dobrůtku pro zvířátka - stačí jedna věc (jablíčko, mrkev, trochu obilí, seno, kaštany nebo žaludy). S sebou budou dětí mít baťůžek s termoskou a horkým čajem, na sebe teplé oblečení včetně obuvi. Děti budou obědvat až v 11.45,  proto si je vyzvedávejte až po dvanácté hodině. Děkujeme za spolupráci.

Paní učitelky Alča, Tinka a Jitka


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani