608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Eva JurmanováPaní učitelka: Iva VyklickáAsistentka pedagoga: Alena Svatoňová

Jde o třídu smíšenou předškolní s integrací a inkluzí ve vzdělávání. Jsou zde děti ve věku od 4 – 7 let. Paní učitelky se zaměřují na vztahy mezi dětmi, respektování třídních pravidel, věkových a vývojových odlišností, podporu samostatnosti, v přiměřené formě dané věkové skupině posilují návyky u všech dětí. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřují na prohloubení všech dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj v logopedické péči. U dětí v rámci inkluze a integrace dbají na společné soužití v rámci této třídy a na rozvoj těchto dětí s přihlédnutím k jejich zdravotnímu omezení. Vzdělávání probíhá formou skupinových a frontálních činností v centrech aktivit. Opět je vybavení třídy přizpůsobeno potřebám dětí. Učitelky se snaží zachovat dostupnost veškerého vybavení dětem v co největší míře, aby se děti mohly samostatně rozhodnout, co budou dělat a s čím si budou hrát. V této třídě se vzdělávání dětí inspiruje pedagogikou Montessori a programem Začít spolu. S elipsou se pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. V koťátkách se také využívá vzdělávání venku (principy Lesních školek). Je zde dítě se sluchovou vadou za podpory asistenta pedagoga a dítě cizojazyčné. Všichni společně pečují o vodní želvy.

Naše projekty


Ze života třídy

21.05.2019

Od středy 22.5.2019 budou Koťátka spolu s Kuřátky putovat po historické stezce v Novém Veselí. Stezku budeme mapovat ve třech okruzích, začínáme prvním okruhem - Na hrázi, Ve dvoře, U fary, U staré školy, Na městečku. V druhém okruhu vyrazíme k zastavení U kapličky a k Božím mukám, a třetí putování nás zavede k Osobnostem, Pod vort a U sokolovny.

15.01.2019

Milí rodiče. Měsícem lednem startuje intenzivní příprava předškoláků na vstup do ZŠ. Až do června bude probíhat řada aktivit podporujících přechod dětí do školy.

Číst dál...