608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Eva JurmanováPaní učitelka: Iva VyklickáŠkolní asistentka: Jana Sedláková

Jde o třídu smíšenou, z větší části předškolní. Jsou zde děti ve věku od 5 – 7 let. Paní učitelky se zaměřují na vztahy mezi dětmi, respektování třídních pravidel, věkových a vývojových odlišností, podporu samostatnosti, v přiměřené formě dané věkové skupině posilují návyky u všech dětí. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřují na prohloubení všech dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj v logopedické péči. U dětí v rámci inkluze a integrace dbají na společné soužití v rámci této třídy a na rozvoj těchto dětí s přihlédnutím k jejich zdravotnímu omezení. Vzdělávání probíhá formou skupinových a frontálních činností v centrech aktivit. Vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám dětí. Učitelky se snaží zachovat dostupnost veškerého vybavení dětem v co největší míře, aby se děti mohly samostatně rozhodnout, co budou dělat a s čím si budou hrát. V této třídě se vzdělávání dětí inspiruje pedagogikou Montessori a programem Začít spolu. S elipsou se pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. V koťátkách se také využívá vzdělávání venku (principy Lesních školek, lesní a zahradní pedagogika). Děti se ve třídě starají o tři agamy vousaté a vylosovaly jim jména Grú, Nikol a Tlamka

Naše projekty


Ze života třídy

01.09.2021

Milá Koťátka,

první školičkový den je tady, a my se na Vás moc těšíme. Na všechna společná dobrodružství a objevování světa kolem nás. Věříme, že budeme dobrá parta správných předškoláků.

Těší se na Vás paní učitelky Evča, Ivča a Janča

Číst dál...

SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani