608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Eva JurmanováPaní učitelka: Iva VyklickáŠkolní asistentka: Alena Svatoňová

Jde o třídu smíšenou předškolní s integrací a inkluzí ve vzdělávání. Jsou zde děti ve věku od 4 – 7 let. Paní učitelky se zaměřují na vztahy mezi dětmi, respektování třídních pravidel, věkových a vývojových odlišností, podporu samostatnosti, v přiměřené formě dané věkové skupině posilují návyky u všech dětí. U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou se zaměřují na prohloubení všech dovedností vedoucích ke školní připravenosti a maximální rozvoj v logopedické péči. U dětí v rámci inkluze a integrace dbají na společné soužití v rámci této třídy a na rozvoj těchto dětí s přihlédnutím k jejich zdravotnímu omezení. Vzdělávání probíhá formou skupinových a frontálních činností v centrech aktivit. Opět je vybavení třídy přizpůsobeno potřebám dětí. Učitelky se snaží zachovat dostupnost veškerého vybavení dětem v co největší míře, aby se děti mohly samostatně rozhodnout, co budou dělat a s čím si budou hrát. V této třídě se vzdělávání dětí inspiruje pedagogikou Montessori a programem Začít spolu. S elipsou se pracuje jako s prostředkem zklidnění dětí. V koťátkách se také využívá vzdělávání venku (principy Lesních školek). Je zde dítě se sluchovou vadou za podpory asistenta pedagoga a dítě cizojazyčné. Všichni společně pečují o vodní želvy.

Naše projekty


Ze života třídy

26.02.2020

Ve středu 26.2.2020 jedeme do ZD v Bohdalově.Odjezd v 8.23, sebou baťůžek s termoskou a zdravou mlskou.

07.01.2020

Od 7.1.2020 začíná předplavecká výuka předškoláků. Kurz potrvá od 7.1. - 27.3.2020, vždy v úterý. Odjezd od MŠ bude v 7.00, proto dbejte na dochvilnost.

Číst dál...