608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Markéta ŠrámkováPaní učitelka: Veronika PružincováŠkolní asistent: Zdeňka Tulisová

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 2,5 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci asistenta pedagoga k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami..

Naše projekty


Ze života třídy

17.01.2023

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 pojedeme na výlet do Žďáru nad Sázavou na stezku okolo Konventského rybníku pod Zelenou horou. Sraz dětí v MŠ je nejpozději v 7:30. Dětem s sebou připravte pouze batůžek s pitím a pláštěnkou. Svačit budeme ve školce hned ráno. Děkujeme!


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani