608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Markéta ŠrámkováPaní učitelka: Veronika PružincováAsist. pedagoga: Veronika Chlubnová Dis

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 2,5 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci asistenta pedagoga k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami..

Naše projekty


Ze života třídy

19.01.2022

Ve středu 19.1. se vydáme do Žďáru nad Sázavou na výlet. Využijeme nabídky Regionálního muzea Žďár, které si u příležitosti letošního 120. výročí úmrtí lesnického pedagoga, iniciátora vzniku muzea, připravilo vycházku nazvanou S myslivcem ke krmelci.

!!!Odjezd autobusu v 7:15 od MŠ!!! Ve školce sraz v 7.00, ať se můžeme na cestu připravit.
S sebou - oblečení dle aktuálního počasí (žádné sváteční, ale terénní - budeme se pohybovat v lese), batůžek s pitím v termosce, malou mlsku - svačinku budeme mít ze školky.

SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani