608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Věra Novotná, DisPaní učitelka: Veronika Pružincová

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 3 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci školního asistenta.

Naše projekty


Ze života třídy

29.09.2020

Prosíme rodiče, aby dali dětem na úterý nějaké podzimní ovoce - jablko, hrušku, švestku, nebo to, co máte na zahrádce☺ - po dvou kusech. Děkujeme.

Paní učitelky Verča a Věrka

01.09.2020

Vážení rodiče, milé děti, týden plný příprav je za námi a my se těšíme na společně strávené chvíle a nové zážitky. Čeká nás spousta změn, nových přátelství a nová paní učitelka. Do nového roku vykročme s úsměvem a dobrou náladou.

Těší se na vás paní učitelky Verča a Věrka


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani