608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Markéta ŠrámkováPaní učitelka: Veronika PružincováŠkolní asistent: Zdeňka Tulisová

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 3 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. děti mají k dispozici dílnu pro polytechnické dovednosti. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci školního asistenta. Všichni společně nastavují u dětí citlivý vztah k přírodě a ke všemu živému.

Naše projekty


Ze života třídy

11.06.2024

V úterý 11.6. půjdeme na výlet do Matějova. Odchod ze školky v 8:00, na sebe vhodné oblečení a obuv do terénu a do batůžku pláštěnku, pití a malou mlsku.

Děkujeme

21.03.2024
Vážení rodiče, ve čtvrtek 21.3.2024 jede třída Berušek a Včeliček na poslední výlet - kontrola pramene řeky Oslavy. Oslavíme tak společně mezinárodní den vody, který připadá na 22.3.2024.
 
Připravte prosím dětem, oblečení a boty do terénu, batoh s pitím, zdravou mlsku.
 
Sraz v 7:00  v MŠ, odjezd autobusu 7:15.
 
Děkujeme

SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku
agras1 mlekarna bohdalov1 sad havlickova borova                                                       

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani