608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Markéta ŠrámkováPaní učitelka: Veronika PružincováAsist. pedagoga: Veronika Chlubnová Dis

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 2,5 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci asistenta pedagoga k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami..

Naše projekty


Ze života třídy

22.06.2022
Ve středu 22.6. vyrazíme s dětmi na výlet do Újezda. Sraz ve školce nejpozději v 7:30. 
S sebou prosím dětem nachystejte batůžek, termosku s pitím a zdravou mňamku.
Podle předpovědi počasí pláštěnku. 
Děkujeme 
Ve čtvrtek 23.6. pojedeme na dopravní hřiště do Žďáru nad Sázavou .
Ve školce se sejdeme nejpozději v 7:30. 
S sebou děti potřebují helmu, batůžek, termosku s pitím, zdravou mňamku a pláštěnku.
Děkujeme

 


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani