608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Bc. Markéta ŠrámkováPaní učitelka: Veronika PružincováŠkolní asistent: Zdeňka Tulisová

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 2,5 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci asistenta pedagoga k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami..

Naše projekty


Ze života třídy

17.05.2023

Ve středu 17.5. půjdeme na vodní stezku. Sraz ve školce do 7:45 hodin. S sebou prosíme dát dětem vhodné oblečení a obuv do terénu a  do batůžku pláštěnku, pití a zdravou mlsku. V případě deštivého počasí na tuto výpravu půjdeme ve čtvrtek.

V pátek 19.5. se vydáme na ptačí pozorovatelnu. Sraz ve školce do 7:45 hodin. S sebou prosíme dát dětem vhodné oblečení a obuv do terénu a  do batůžku pláštěnku, pití a zdravou mlsku.

 

Děkuji

 


SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani