608 083 256
Děti jsou živé květy země
Paní učitelka: Vlaďka BednářováPaní učitelka: Veronika PružincováChůva: Zdeňka Tulisová

Jedná se o třídu mladší, pro děti od 2,5 – 5 let. Nabízí dětem různé hrací koutky a tvořivé materiály pro rozvoj osobnosti a dovedností dítěte. Vše je prostorově přizpůsobeno tak, aby mohl být naplňován prostor pro samostatnost a děti si mohly samy volit činnosti dle jejich zájmu. Ve třídě děti společně s učitelkami pečují o raky. Paní učitelky se zaměřují na zdárné zadaptování dětí, na rozvoj dovedností přiměřených dané věkové skupině, respektování věkových odlišností, smluvených pravidel v rámci třídy, i mimo ni, posilování sebevědomí dětí, dále na rozvoj pěkných vztahů mezi dětmi a dobrých charakterových vlastností, na rozvoj osobní zodpovědnosti a ekologického cítění. Učitelky mohou využít pomoci chůvy.

Naše projekty


Ze života třídy

02.05.2019

Ve čtvrtek 2.5.2019 jedeme na naučnou stezku kolem Zelené hory ve Žďáru nad Sázavou. Sraz ve školce v 7.00, s sebou baťůžek, pláštěnku, v případě chladného počasí termosku s čajem, jinak ochucenou vodu a zdravou mlsku (ne čokoládky či oplatky s čokoládou). Návrat autobusem kolem 11.30. Prosíme rodiče, aby dětem dali repelent proti klíšťatům.