608 083 256
Děti jsou živé květy země
Sdělujeme rodičům, že provoz MŠ Nové Veselí bude na základě §3 Vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 17.7.2023 – 18.8.2023.
Přerušení v červenci je 11 z 19 pracovních dnů, celkem vyučovacích dnů 8, přerušení v srpnu je 14 z 23 pracovních dnů, celkem vyučovacích dnů 9. Podle §6 yhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ředitel příspěvkové organizace stanovuje úplatu za červenec 2023 ve výši 126 Kč a za srpen 2023 ve výši 117 Kč.
Toto přerušení bylo projednáno se zřizovatelem a souhlasné stanovisko prošlo radou městyse.

Dokument zde   [PDF 110.33 KB]

§ 3

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle Vyhlášky 14/2005 S. o předškolním vzdělávání

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

Příslušná právní norma

24.06.2024

Sdělujeme rodičům, že na pondělí 24.6. 2024 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektřiny. V mateřské škole proběhne sanitární den. Děkujeme za pochopení.

20.06.2024

Na požádání zveřejňujeme sdělení pro rodiče předškoláků, text na plakátku níže☺

Číst dál...
20.06.2024

Ve čtvrtek 20.6.2024 proběhne slavnostní vyřazení předškoláků♥. Dopolední slavnost bude s dětmi a kolektivem, odpolední od 15:30 s rodiči a za účasti úřadu městyse. Prosíme rodiče, aby připravili dětem slavnostní oblečení už na dopolední slavnost. Děkujeme☺

12.06.2024

Zítra se naposledy sejde ve 12:15 malý ekotým ke kontrole plánu činnosti☺

No a v závěru školního roku v posledním týdnu pak ještě v odpoledních hodinách proběhne setkání velkého ekotýmu, abychom uzavřeli téma PROSTŘEDÍ. Posedíme, popovídáme si, opečeme si buřtíky☺. Dáme vědět kdy♥

10.06.2024

Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, pracoviště Mateřské školy Kamarád Nové Veselí, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní pozice s nástupem od 1.9.2024.

Číst dál...
03.06.2024

Červen je posledním měsícem ve školním roce, kdy se ještě aktivně připravuje program ve Školičce Kamarád a kdy se předškoláci, pomalu a jistě, rozloučí se svými pedagogy, kamarády ze školky, a všemi dospěláky ze školičky. Je to čas malých cest a cestiček, pobývání v přírodě, na zahradě, u vody, a vnímání všech proměn. Je to čas vyvrcholení naší práce na projektu Jedlá zahrada. Je to čas potkávání se, ale i čas loučení. Teď jsme však na počátku a půjdeme pěkně krok za krokem. Všechny aktivity jsou popsány v dokumentu pod čarou a znovu na prosbu maminek, které si vzaly na starost rozloučení předškoláků se školičkou, vkládáme odkaz na QR kód, kde můžou rodiče podpořit koupi dárku,, který podpoří koncerty mateřské školy (třeba jako ten o srdíčkovém odpoledni☺).

Číst dál...
01.06.2024

Červnem se mění koncová v provozu MŠ, děti se budou rozcházet od 15:30 - 16:30 ve třídě Berušky. Prosíme o dodržování uvedené provozní doby mateřské školy a děkujeme za pochopení organizačně provozních změn, které vycházejí z aktuálně vzniklých situací v průběhu školního roku (nemoc, řádná dovolená, vzdělávání pedagogů, samostudium, školní prázdniny v příspěvkové organizaci aj.)

 

01.06.2024

Jak je uvedeno v pranostice, bude-li teplý červen, můžeme se těšit i na pěkný a teplý podzim. Nicméně, letošní rok je počasí hodně nevyzpytatelné, proto vše ponechme přírodě a nemějme těžkou hlavu, že se něco děje tak, jak nechceme. Naučit se přijímat život se vším, co každému z nás přináší, je tou nejlepší cestou uchovat své tělo ve zdraví. A připustit si, že lehký diskomfort neznamená konec světa, nám pomůže posilovat psychickou, i fyzickou osobnost. Takže co v červnu v přírodě? O tom v příspěvku níže

Číst dál...
21.05.2024

Níže zveřejňujeme veřejnou listinu o přijetí dětí pro nový školní rok s datem nástupudo MŠ. Tímto zveřejněním je povinnost příspěvkové organizace naplněna a i rodiče dětí 2+ již nedostanou individuální správní rozhodnutí, jak bylo u zápisu zmiňováno. Těšíme se na společnou schůzku v posledním srpnovém týdnu, o jejím konání budete spraveni aktualitou na webu, případně zprávou do emailové schránky. Doporučujeme všem novým rodičům, aby se přihlásili během prázdnin do emailové rozesílky na stránkách mateřské školy vpravo dole☺. Děkujeme za spolupráci.

Číst dál...
02.05.2024

Provoz MŠ Nové Veselí bude na základě § 3 vyhl.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 15.7. – 16.8.2024 . Stanovení úplaty na dny, kdy bude MŠ v provozu, najdete v dokumentu níže. Během května prosíme rodiče o vyplnění docházky o prázdninovém provozu. Děkujeme za spolupráci☺

Číst dál...
27.02.2024

Chcete o prázdninách zajistit dětem týden plný lesního dobrodružství, her a tvoření? Chhcete objevit poklad? Chcete si užít kamarády? To vše nabizí Iva Smutková se svým projektem LESOOBJEVOVÁNÍ. Od 22.7. - 26.7.2024 nabízí zde v Novém Veselí příměstský tábor a vše potřebné najdete níže na plakátku. Tábor je pro předkoláky a žáky 1-3 třídy (5 - 12 let). Určitě nebudete litovat, Školička Kamarád vřele doporučuje☺

Číst dál...

SPOLUPRACUJEME

zahrada pavucina chaloupky ukliďme svět ucime se venku
agras1 mlekarna bohdalov1 sad havlickova borova                                                       

DOPORUČUJEME

bezobalik chaloupka tiera zamek recyklohrani