608 083 256
Děti jsou živé květy země

Provoz MŠ bude opětovně zahájen 25.5.2020. Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v ČR a na základě Souboru hygienických pokynů vydaných MŠMT dne 3.5.2020 vydáváme níže soubor opatření zajišťující bezpečný provoz MŠ

 

Opatření pro vstup dítěte do MŠ v době pandemie onemocnění Covid 19 do konce školního roku 2019-20

 

1) MŠ bude otevřena denně od 6:30 do 15:30hod, z provozních důvodů doveďte dítě do MŠ v době od 6:30 do 7:30 hod., po této době nebude převzato.

2) Dítě musí být naprosto zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), to samé platí i pro doprovod dítěte. Zdravotní filtr dětí bude prováden při vstupu do budovy (měření teploty a vizuální kontrola).

3) Do areálu školky vstupuje s dítětem vždy jednotlivě, s nasazenou rouškou a dodržujte 2m rozestupy.

4) Dítě si převezmeme osobně u dveří do budovy MŠ. .

5) Děti v MŠ nemusí být vybaveny rouškou.

6) Dezinfekci v prostoru školy zajišťuje MŠ.

7) Před nástupem do MŠ zákonný zástupce vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení s rizikovými skupinami.