PROJEKT  „DEN STROMŮ“

     Celý projekt jsme rozdělili na tři části a časově jsme jej rozložili do celého měsíce října.

     Hned v první říjnové dny začal projekt rodinnou tvořivou soutěží s názvem „Ježek – náš kamarád“. Rodiče spolu se svými dětmi vyráběli až do 20.10., kdy je vyhlášen „Den stromů“, ježka různými výtvarnými technikami a materiály.Zatímco se doma vyráběli ježci, ve školce jsme pro rodiče připravili odpoledne s názvem „Listové pečení“. Kdo si pod tím představí nějaké čarování s listy, je na omylu. Využili jsme pouze shody slovního základu ve slově list a listové těsto. Řeknete si, jakou souvislost to má se stromy? No, my jsme ji tam našli. Náplně do různých řezů, koláčů a šátečků z listového těsta jsou přece ovocné a ovoce roste na stromech. Připomněli jsme si tak nejen stromy, které jsou pro člověka zdrojem kyslíku, poskytují mu stín a zvěři úkryt, ale také jsou pro ně zdrojem potravy (ovocné stromy). Šest rodinných pracovních skupin upeklo dle nabídnutých receptů a připravených surovin plno dobrot, které jsme pak všichni dohromady ochutnávali ve společné jídelně. Vypadalo to tam jak na nějakém rautu.     Největší část celého projektu připadla na 20.10., kdy jsme vyhlásili v naší školičce zelený den a na odpoledne jsme rodiče s dětmi pozvali na ježčí stezku. Zelený den probíhal tak, že všechny děti do školky přišly v zeleném oděvu nebo alespoň něco zeleného měly na sobě. Dopoledne pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků rodinné soutěže spolu s malou scénkou o ježcích. Paní kuchařky také nelenily a i v kuchyni se to zelenalo. Připravily celodenní zelené menu.Celý projekt se tak chýlil ke konci, i když to hlavní rodiče a děti teprve čekalo. Ježčí stezka bylo vlastně sportovně – poznávací putování po zahradě MŠ a jejím blízkém okolí. Účastníky čekalo 12 stanovišť, kde plnily vždy dva úkoly, jeden se týkal poznatků o stromech a druhý o ježcích. Rodiče na začátku obdrželi publikaci s úkoly, kterou jsme si pro tuto příležitost připravili. Do této knížky zapisovali správné odpovědi a za splnění úkolů dostávali razítka. Mezi úkoly bylo např. hledání stejných dvojic listů – na keramickém obtisku a na reálném listu, zakreslit léta stromu podle připravených nařezaných vzorků, frotáž, poznávat vůně lesa po čichu (houby lesní plody, mech atd.), házet šiškou do kruhu, shazovat kuželky – polínka míčem, vylézt po žebříku na strom a utrhnout list , přiřazovat plody ke stromům apod. Pro informace o ježcích jsme připravili přenosné informační panely, které tak sloužily jako nápověda pro ty rodiny, které si s nějakým úkolem nevěděly rady. Zodpovídali tak na otázky typu, čím se ježek živí, kdo je největší příbuzný našeho ježka, na jakou vzdálenost ježek ucítí žížalu, jak zdolává překážky atd.


     Na konci děti čekala odměna v podobě ježčí tomboly (mimochodem každá rodina něco vyhrála), pamětní list a sladkost v podobě piškotového ježka.

     Na závěr jsme si všichni společně zazpívali písničku „Naši ježci“.