VÝBOR  RODIČŮ
Předseda:

p. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

Zapisovatel:

p. Zuzana NOVOTNÁ

Pokladník:

p. Míla FIALOVÁ

Zápis z informační schůzky rodičů ze dne 14.9.2016