PROJEKT  „PTAČÍ DEN - PTAČÍ OSLAVY“

      Je nádherné si zajít do přírody, zde se jen tak zastavit, opřít se třeba o strom, zavřít oči a jen tak poslouchat a poslouchat a poslouchat. Nejvíce nám asi do uší bude zaznívat neopakovatelný koncert ptačích hlásků. Tato nádhera si zaslouží být nerušena a zároveň šířena do všech uší. Proto i naše školička se rozhodla oslavit Mezinárodní den ptactva, který připadá na 1. dubna a slaví se již od roku 1906, kdy byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva.
      Všechno začalo v pondělí v polovině měsíce března, kdy děti a ani rodiče při vstupu do školičky nevěřili vlastním očím. Před nimi stála bříza a všude kolem ní naaranžovány vycpaniny různých ptáků. Nad hlavami mohli vidět Káně lesní s roztaženými křídly, pod břízou v koutku seděl a vše svým bystrým zrakem sledoval Výr velký, do větví břízy se schovala sojka, kousek dál si hověla v rákosí Kachna divoká aj. Vše bylo podbarveno CD Ptačí hlasy a všichni si u nás připadali jako na krásné samotě u lesa. Bylo zajímavé sledovat reakce všech příchozích.
Druhý den byla odstartována rodinná soutěž. Na bříze se objevily složené papírové sovy. Uvnitř každé sovy byla ukrytá záludná otázka týkající se ptactva.

1. otázka – Který pták je nejtěžší a největší?
2. otázka – Který pták má nejdelší zobák?
3. otázka – Který pták klade největší vejce?
4. otázka - Který pták si staví největší hnízda na stromech?
5. otázka – Jakou rychlostí tluče datel do stromu?
6. otázka – Který pták má největší rozpětí křídel?
7. otázka – Který pták létá nejrychleji ze všech ptáků?
8. otázka – Který pták je nejrychlejší plovoucí pták?
9. otázka - Proč dovedou sovy létat zcela potichu?
10. otázka – Který pták podniká nejdelší tahy?
11. otázka – Který pták má nejvíce peří?
12. otázka – Který pták má nejvyšší počet vajec ve snůšce a kolik?
13. otázka – Jak dlouho vydrží Tučňák císařský pod vodou?
14. otázka – Kolik slov se naučí zopakovat Africký papoušek?
15. otázka – Který pták má nejtvrdší vejce?
16. otázka – Který pták je nejhlučnější?
17. otázka – Kolik žije na světě ptáků?
18. otázka – Který pták je nejlehčí?
19. otázka – Který pták je nejtišší?
20. otázka – Který pták je nejmenší?
21. otázka – Který pták klade největší vejce?
22. otázka – Který pták se dožil nejdelšího věku a kolik?
23. otázka – Který pták má nejméně pírek?
24. otázka – Kolikrát dokáže kolibřík mávnout křídly za sekundu?
25. otázka – Kteří ptáci si staví nejmenší hnízda?
26. otázka – Který pták má nejkratší zobák?
27. otázka – Jaké druhy per mají ptáci?
28. otázka – Co prozrazuje tvar zobáku?
29. otázka – K čemu slouží ptákům ocas?
30. otázka – Co se dozvíme z tvaru nohy ptáka?
31. otázka – Na které tři skupiny dělíme ptáky?
32. otázka – Čím se liší ptáci krmiví od nekrmivých?
33. otázka -Jak jsou ptáci člověku prospěšní?

      Úkolem rodinky, která chtěla s námi soutěžit, bylo sundat si ze stromu jednu sovu, přečíst si otázku a napsat nám dovnitř odpověď. Možná si říkáte, že jsme rodičům dali těžký úkol , ale i na toto jsme mysleli . Odpovědi na všechny otázky bylo možno přečíst si na informačních tabulkách umístěných po chodbách školičky. Stačilo jen, aby rodič vzal dítě za ruku, a společně procházeli školičkou a hledali odpověď.

1. odpověď – Největší a nejtěžší pták je pštros. Může dosáhnout výšky kolem 2,5m a hmotnosti 156,5kg.
2. odpověď – Nejdelší zobáky mají australští pelikáni, měří až 45cm.
3. odpověď – Největší vejce kladou pštrosi. Jsou kolem 17,8cm dlouhá a 14cm široká, což jsou dvě třetiny velikosti kopacího míče.
4. odpověď – Největší hnízda na stromech si staví pár orlů bělohlavých. Hnízdo je asi 2,9m široké a 6m hluboké. Je to dost, aby se do něj vešlo několik lidí.
5. odpověď - Když datel tluče do stromu zobákem, činí to rychlostí 40km v hodině.
6. odpověď – Albatros stěhovavý má největší rozpětí křídel ze všech ptáků. Když je roztáhne,vzdálenost mezi špičkami křídel se rovná 3,6m.
7. odpověď – Sokol stěhovavý létá nejrychleji ze všech ptáků, když se vrhá střemhlav na kořist, dosahuje rychlosti 250km v hodině.
8. odpověď – Tučňák oslí je nejrychlejší plovoucí pták. Dosahuje rychlosti 27km v hodině.
9. odpověď – Sovy mají třásně na okrajích letek, a proto dovedou létat zcela potichu.
10. odpověď – Rypák dvouocasý podniká nejdelší tahy. Za rok uletí 36 000km z Arktidy do Antarktidy a zpátky
11. odpověď – Nejvíce peří má severoamerická labuť, celkem asi 25 000 pírek.
12. odpověď – Nejvyšší počet vajec ve snůšce mívají koroptve – až 19 vajec.
13. odpověď – Tučňák císařský vydrží pod vodou déle než 18 minut.
14. odpověď – Africký papoušek žako se naučí opakovat až 800slov, tedy tolik, kolik ovládá tříleté dítě.
15. Odpověď – Skořápka ptačích vajec je neobyčejně pevná. Stalo se, že slepičí vejce vydrželo pád z výšky 183m.Vejce pštrosa zase odolalo hmotnosti 115kg člověka.
16. odpověď – Ozvěna křiku páva korunkatého se nese kilometry daleko.
17. odpověď – Na světě žije přibližně 100miliard ptáků, počet domácích ptáků se odhaduje na 3miliardy.
18. odpověď – Kolibřík kubánský váží něco přes 1,5g.
19. odpověď – Trylky šoupálka dlouhoprstého jsou tak jemné a vysoké, že je obtížné vůbec je zaslechnout.
20. odpověď – Nejmenší ptáci na světě jsou některé druhy kolibříků. Kolibřík kubánský je dlouhý pouze 57mm,polovina této délky připadá na zobák a ocas.
21. odpověď – Největší vejce klade pštros dvouprstý. Jsou dlouhá 13,5cm a váží 1,65KG.Jedno pštrosí vejce se tak vyrovná 18 slepičím. Uvařit pštrosí vejce na měkko trvá 40minut.
22. odpověď – Nejdelšího věku se v zajetí dožil Kondor velký – 72let, albatros stěhovavý se dožívá 80 let.
23. odpověď – Kolibřík rudoprsý má nejméně pírek, necelých tisíc.
24. odpověď – Kolibřík dovede za letu mávnout křídly dvěstěkrát za sekundu.
25. odpověď – Nejmenší hnízda si stavějí kolibříci. Měří v průměru 1,5cm,to je šířka lidského nehtu.
26. odpověď – Nejkratší zobáky mají lelci, bývají jen 1cm dlouhé.
27. odpověď – Kromě tuhých per letkových a rýdovacích ocasních mají jemnější peří, které dobře udržují teplo.Je to peří obrysové,poloprachové,prachové,někdy i štětičkové,nitkovité nebo obrysové zdvojené s prachovým.
28. odpověď – Tvar zobáku napovídá, čím se který pták živí.
29. odpověď – Ocas slouží ptákům za letu jako kormidlo i nosná plocha, při doletu jako brzda a po dosedu k vyrovnání rovnováhy. Roztažení a vztyčení nebo sklonění k zemi spolu se svěšenými křídly a načepýřením znamená varování nebo výhružku. Bílá rýdovací péra a různé barevné skvrny jsou poznávacím znamením a umožňují ptákům při tahu držet se pohromadě.Rozprostření do vějíře a potřásání patří k obřadním předsvatebním tancům,kdy se samec dvoří samici.
30. odpověď – Tvar nohy je závislý na prostředí a způsobu obživy.
31. odpověď – Ptáky rozdělujeme na běžce, plavce a letce.
32. odpověď – Ptáci,kteří se líhnou slepí a holí,musí být krmeni svými rodiči,proto je nazýváme KRMIVÍ.Ptáci,kteří se líhnou vidoucí a ochmýření,jsou hned pohybliví a živí se sami,proto se nazývají NEKRMIVÍ.
33. odpověď – Sesbírávají hmyz (sýkorka modřinka spotřebuje denně tolik potravy,kolik sama váží!),loví hraboše (káně lesní uloví za rok kolem 2000hrabošů a zachrání tak asi čtyři tuny zrna).

      Po zapsání odpovědi však soutěž rodinky ještě neskončila, sovu si odnesli domů, kde ji děti pěkně vybarvily. Nyní již sova byla připravena k soutěžení a rodiče s dětmi ji mohli pověsit zpět na břízu a čekat, jak to všechno dopadne.
      Dne 1.dubna se u nás apríl nekonal, ale konalo se zde ptačí soutěžení. Všichni jsme se tento den proměnili v ptáčky a zkoušeli jsme si, jaké to je být ptáčkem. Paní učitelky si rozdělily děti do skupinek, a tyto skupinky procházely celou školičkou a plnily ptačí úkoly. V prvním úkolu jsme si zahráli na kukačky (kukačky snáší vejce do cizího hnízda) – dítě(kukačka) si dalo plastové vejce na lžíci a mezi překážkami a po lavičce ji přeneslo do vytvořeného hnízda. Druhý úkol byl složit ptačí puzzle – děti si z obálky vytáhly rozstříhaný obrázek ptáčka, složily jej a určovaly jméno. To už ptáčci dostali hlad a byl tu třetí úkol – třídit semínka dle druhu do mističek. Po nazobání si ptáčci chtěli odpočinout – čtvrtý úkol – a vytvořili ptačí strom – na předem namalovaný strom děti pomocí foukacích fixů a šablon tvořily ptáčky. A i ptáčci si někdy zalenoší – pátý úkol –dva kamarádi spojili ruce, menší kamarád si na ně sednul a děti kousek ptáčka poponesly. Jéjé a zapomněli jsme na ptáčátka – šestý úkol – krmení ptáčátek – dítě nabralo do stříkačky vodu, s tou přešlo přes překážky a obsah vylilo do předem určené nádoby.Teď ještě z papíru složit vlaštovku, a všichni jsme se již houfovali v tělocvičně.
      Když kde se vzali, tu se vzali, přiletěli hádaví vrabci, dozvěděli se o vyhlašování rodinné soutěže a chtěli odměnu. (Všichni pomohli vrabcům zpívat píseň Típ,típ,típ.) Naštěstí se objevila moudrá sova a vysvětlila vrabcům, jak se věci mají. Při vyhlašování sova potřebovala trochu pomoci a vrabci mile rádi pomáhali. Sem tam něco popletli a tak bylo o legraci postaráno. Po předávání cen jsme vzpomínaly na básničky, písničky o ptáčcích a“ lebedili“ jsme si, že máme za sebou jedno další krásné dopoledne ve školce.Zpracovala: Pavla Zichová