CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLYProvoz mateřské školy:
Pondělí až pátek 6.30 hod. – 16.00 hod. Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.00 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. Celý areál mateřské školy, včetně přístupových branek, se uzamyká od 16.00 hod. do 6.30 hod.

Organizace dne:
Denní organizační řád je flexibilní, reaguje na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.
6:30 – 8:00 scházení dětí
RANNÍ BLOK ČINNOSTÍ
*ranní hry
*didakticky cílené činnosti skupinové a individuální
*individuální péče o děti se speciálními potřebami
*jazykové chvilky
*smyslové hry
*ranní pohybové a relaxační aktivity
8:50 – 9:00 hygiena
9:00 – 9:15 svačina
DOPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ
* didakticky cílené činnosti
* pobyt venku
* hygiena
11:30 – 11:45 oběd
* hygiena
*odpočinek (dle věku a potřeb dětí)
*náhradní nespací aktivity
*zájmové kroužky
* hygiena
13:45 – 14:00 svačina
ODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ
* odpolední zájmové činnosti dětí
*hry
*didakticky cílené činnosti
*pohybové aktivity
14:00 – 16:00 rozcházení dětí

Scházení a vyzvedávání dětí:
Scházení:
Děti se scházejí ve třídě Koťátek
• lichý týden od 6.30 – 7.00 (pouze Kuřátka)
• sudý týden 6.30 – 6.45
Dále jsou již ve svých třídách. Je vhodné děti přivést do 8.00 hod. Děti je nutné osobně předat učitelce.

Rozcházení:
Odchod dětí před obědem 11.30 hod.
Odchod dětí po obědě 11.45 – 12.15 hod.

Od 15.30 hod. do 16.00 hod. si rodiče vyzvedávají své děti lichý týden ve třídě Koťátek ,sudý týden ve třídě Berušek
Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování uvedených časů.

Omlouvání dětí ze stravování:
Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlašujte den předem 6.00 hod. - 14.00 hod. vedoucí stravování. Dítě je možné odhlásit telefonicky: 566 667 123 či e-mailem : sj.noveveseli@seznam.cz. V případě náhlého onemocnění je možné tuto skutečnost nahlásit do 6.00 hod. toho dne, popřípadě si v první den nemoci stravu vyzvednou v kuchyni od 10.30 do 11.00 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání:
Rodiče hradí částku 200 Kč měsíčně převodem na účet školy. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky. Rodiče dětí s odkladem školní docházky úplatu platí.

Péče o zdraví dětí:
Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout.

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče, nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě, než-li je rodič, pouze na základě písemné dohody – Evidenční list dítěte.
Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání apod.).