PŘEDSTAVUJEME  SE

Ohodnoťte naší školku

(klikněte sem)


Zpráva o činnosti MŠ 2016/2017

Nová kritéria pro přijímání do MŠ



Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Nové Veselí

Granty



Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Rekonstrukce MŠ Kamarád 2012

Naše videa

Inspekční zpráva


Budova školičky Dětičky Nově opravená fasáda budovy školičky

     Mateřská škola Kamarád v Novém Veselí je vesnická školička umístěná v srdci Českomoravské vysočiny, obklopená krásnou přírodou. Školka sídlí v poměrně nové budově z 80. let a její součástí je vlastní zahrada, školní jídelna, keramická dílna, prádelna.

Naše zahrada Naše zahrada Naše zahrada

     V budově školky se nacházejí čtyři prostorné třídy, ve kterých mají děti vytvořeny hrací koutky pro skupinové a individuální aktivity dětí.

Naše koutky Naše koutky Naše koutky

     Třídy jsou odlišeny barevnými malbami a obrázky a všechny prošly výraznými změnami. Jsou vkusně zařízeny nábytkem i doplňky, které zpestřují vnitřní interiér.

Kuk Kuk Kuk

     Děti jsou organizovány ve třídách s názvem BERUŠKY, KUŘÁTKA, KOŤÁTKA a VČELIČKY.

     Stravování probíhá ve společné jídelně, kde se děti mohou během dne setkávat.

Naše kuchyň Naše jídelna

     Volné sklepní prostory využíváme jako vlastní prádelnu a keramickou dílnu.

Naše prádelna Naše keramická dílna Naše keramická dílna

     Barevná školka plná veselých obrázků usnadňuje dětem adaptaci a vytváří takové prostředí, aby se dětem u nás líbilo a byly spokojené a šťastné. A to je i hlavní cíl našeho pedagogického snažení.

     Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hod.,v době hlavních prázdnin bývá provoz po dohodě se zřizovatelem a rodiči přerušen zpravidla na pět týdnů.

     Cílem je využití přirozené touhy dítěte po poznání, předávání takových hodnot a postojů, které budou formovat jeho osobnost, aby z něj vyrostl člověk aktivně se podílející na ochraně a utváření životního prostředí.      Zaměříme se především na výchovu dítěte k odpovědnosti za své chování a jednání, přitom se však budeme snažit vytvářet takové prostředí, kde dítě bude prožívat šťastné a bezstarostné dětství.
     Celý kolektiv vzájemně spolupracuje a pomáhá si, což má vliv na celkové klima ve školičce.
     Zároveň je tato skutečnost pro děti osobním příkladem, jak se k sobě navzájem chovat.