PROJEKT  „Malý zahradník“

     Naše mateřská školka je zapojena do projektu Malý zahradník www.malyzahradnik.czPROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Travička zelená ve Včeličkách 2017"

PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Kytička pro maminku 2016"

PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Kulihrášek 2016"

PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Slunečnice"

PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Rozkvetlá školka"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Kulihrášek"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Koloběh v přírodě"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Malý zahradník ve třídě Koťátek - jarní osení"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Zelenina za oknem"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "U babky kořenářky"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Travička zelená"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Zavařenina"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Záhony"PROJEKT „Malý zahradník"
Zpracovávané téma: "Kde se bere hlína"