PROJEKT  „BEZPEČNÁ ŠKOLKA“

     Naše mateřská školka je zapojena do projektu Bezpečná školka.     Projekt společnosti Goodyear Dunlop Tires má za úkol zvýšit bezpečnost dětí z mateřských škol v silničním provozu. Seznámení dětí se základními pravidly pohybu v silničním provozu, společně s poskytnutím prostředků zvyšujících jejich pasivní bezpečnost, je připraví na samostatný pohyb v okolí silnic, jejich přecházení. Dále jim dodá povědomí o možných nebezpečných situacích, do kterých se mohou téměř každý den dostat, a rady, jak jim mají předcházet.